Renovräkt! – Hyresvärdars makt(spel) och hur du tar striden

Känner du dig överkörd av din hyresvärd? Har hyran rakat i höjden efter en renovering medan din pension eller lön inte ökat med en enda krona?  Skulle du vilja säga ifrån, och istället stå upp för det som hemmet ju ska vara – en rättighet!

I handboken Renovräkt kartlägger författarna flera av de härskartekniker som fastighetsägare idag använder mot sina hyresgäster när en renovering står inför dörren. Osynliggörande, hot, gisslantagande och otillgänglighet är bara fyra av alla de subtila, hårda och uttalade metoder  hyresgäster får utstå när fastighetsägare, för att driva igenom sin vilja, tystar motstånd, bestraffar oönskat beteende och splittrar kollektiva initiativ.

Renovräkningar, kraftiga hyreshöjningar i samband renoveringar som tvingar boende att flytta, blir allt vanligare i Sverige. Men de drabbades egna erfarenheter saknas i den allmänna debatten, som domineras av tekniska och ekonomiska argument. Författarna har under flera år följt bostadsområden där renovräkningar pågår och vill synliggöra det omfattande motstånd som nu växer fram runt om i landet. Materialet i boken bygger på ett omfattande intervju- och diskussionsmaterial med hyresgäster som lever mitt i detta

I boken får läsaren ta del av strategier, tips och trix som boende använt för att ta sig plats i det här maktspelet och skapa en kollektiv motmakt. Boken är pedagogiskt uppbyggd kring 18 härskartekniker, vad de består av och hur de kan bemötas.

Den innehåller också en ordlista med de allra viktigaste termerna att hålla reda på i debatten kring renovräkningar, en verktygslåda som sammanfattar de viktigaste tipsen om hur en kan göra motstånd, tips om matnyttiga rapporter att ha i minnet i debatten om renoveringar samt utblickar till lyckade och inspirerande kamper. 

Handboken är för alla som är intresserade av bostadsfrågor, liksom för aktivister och hyresgäster som vill mobilisera och ta upp kampen. Men boken kan också användas som en praktisk guide i motstånd, för alla som är intresserade av hur makt utövas i vårt samhälle, och hur den kan synliggöras.

Att härskarteknikerna specifikt behandlar mötet mellan hyresvärdar och hyresgäster hindrar oss inte från att översätta relationen till andra situation; chef/anställd, man/kvinna, vuxen/barn – snarare tvärtom.