Presentation av författarna

Dominika V Polanska är trebarnsmamma, forskare och engagerad i rörelser kring bostadsfrågor. Dominika är docent i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet och forskar om stadsomvandling, bostadspolitik, civilsamhället, och urbana sociala rörelser. Hon är medredaktör till boken Ockuperat! Svenska husockupationer från 1968 till idag (2019) och har skrivit en del artiklar om renovräkning i Sverige. Mer info på www.dominikavpolanska.se.

 

 


Sarah Liz Degerhammar är aktiv i bostadsorganisationen Ort till ort och studerar för tillfället till sjuksköterska. Hon frilansar även som skribent och är medlem i redaktionskollektivet för Tidningen Brand. Sarah har sin bakgrund i konsten och har på senare år deltagit med konstnärliga- och militanta forskningsmetoder i några olika projekt vid bland annat Kungliga tekniska högskolan och Södertörns högskola. Hennes forskningsinsatser har berört frågor om demokrati i stadsomvandlingsprocesser, medborgardialog, gentrifiering samt hyresgästers rättigheter.

 


Åse Richard doktorand i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning i Uppsala, har sedan 2010 följt och dokumenterat bostadsområden där renovräkning pågår. Genom olika bostadspolitiska nätverk samverkar hon i sin forskning bland annat med lokala aktivister och konstutövare, samt har publicerat flera artiklar i ämnen om renovräkning, bortträngning och bostadsutveckling. Åse har en bakgrund som bland annat civilingenjör och journalist.

 

 

 

 

 

 

 


Ruhani frilansar idag som illustratör – och jobbar främst digitalt, där subjekten i illustrationerna ofta visualiserar hens mångsidigt och färgstarka queera verklighet. Hen har studerat inom pedagogik på Konstfack och är idag en nyexaminerad bild- och medialärare.