Bokrelease: Renovräkt!

Årets viktigaste bostadspolitiska bok är här! Välkommen på release för “Renovräkt! Hyresvärdars makt(spel) och hur du tar striden!” av Dominika V Polanska, Sarah Liz Degerhammar, Åse Richard och med illustrationer av Ruhani!

Renovräkningar – kraftiga hyreshöjningar i samband renoveringar som tvingar boende att flytta – blir allt vanligare i Sverige. Men de drabbades egna erfarenheter saknas i den allmänna debatten. Författarna har under flera år följt bostadsområden där renovräkningar pågår. Med boken vill de synliggöra det de boendes erfarenheter och det omfattande motstånd som nu växer fram runt om i landet.

Handboken är till för alla som är intresserade av bostadsfrågor, liksom för aktivister och hyresgäster som vill ta upp kampen.

Nu firar vi att boken är klar!

Kom och träffa författarna och hör dem berätta om boken.

Plats: Folkoperan,Hornsgatan 72, 118 21 Stockholm
Tid: Tisdag 26 mars 18:00-21:00
Facebook: https://www.facebook.com/events/1085324368322267/

Leave a Reply

Your email address will not be published.